Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις που αφορούν το Μητρώο Επιμορφωτών, μπορείτε να απευθυνθείτε

Στο τηλέφωνo 210-5381328 ώρες 10.00-22.00

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: registry@t4e.sch.gr

Online Υποστήριξη μεσω Webex