Καταληκτική προθεσμία σχετικά με την πρώτη περίοδο υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Επιμορφωτών: 29 Ιανουαρίου 2021

Καταληκτική προθεσμία σχετικά με την πρώτη περίοδο υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Επιμορφωτών: 29 Ιανουαρίου 2021

Καταληκτική προθεσμία σχετικά με την πρώτη περίοδο υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Επιμορφωτών: 29 Ιανουαρίου 2021